Đèn tường

 • Đèn tường 6508Đèn tường 6508

  Đèn tường 6508

  150,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : gỗ, Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Trắng
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Hiện đại
  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  Đèn tường gỗ hiện đại 20716Đèn tường gỗ hiện đại 20716

  Đèn tường gỗ hiện đại 20716

  220,000 210,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Gỗ, Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Gỗ sồi tự nhiên
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Morden
  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  Đèn tường gỗ hiện đại 20717

  Đèn tường gỗ hiện đại 20717

  220,000 210,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Gỗ, Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Gỗ sồi tự nhiên
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Morden
  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  Đèn tường gỗ hiện đại 20885

  Đèn tường gỗ hiện đại 20885

  220,000 210,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Gỗ, Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Gỗ sồi tự nhiên
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Morden
  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  đèn tường

  Đèn tường gỗ hiện đại B203

  220,000 210,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Gỗ, Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Gỗ sồi tự nhiên
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Morden
  Thêm vào giỏ
 • Đèn tường 166-1

  Đèn tường 166-1

  220,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : gỗ , Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Trắng
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Hiện đại
  Thêm vào giỏ
 • Đèn tường 166-2

  Đèn tường 166-2

  220,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : gỗ , Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Trắng
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Hiện đại
  Thêm vào giỏ
 • Đèn tường cổ điển 7995Đèn tường cổ điển 7995

  Đèn tường cổ điển 7995

  240,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Hợp kim , Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Vàng đồng
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Morden
  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  Đèn tường 7971-1Đèn tường 7971-1

  Đèn tường 7971-1

  300,000 245,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : gỗ, Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Trắng
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Hiện đại
  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  Đèn tường 7972-1Đèn tường 7972-1

  Đèn tường 7972-1

  300,000 245,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Hợp kim , Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Vàng đồng
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Cổ điển
  Thêm vào giỏ
 • Đèn tường cổ điển 7980Đèn tường cổ điển 7980

  Đèn tường cổ điển 7980

  245,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Hợp kim , Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Vàng đồng
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Cổ điển
  Thêm vào giỏ
 • Đèn tường 20376

  Đèn tường 20376

  260,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Gỗ, Thủy tinh
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Gỗ sồi tự nhiên
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : Không
  • Style: Morden
  Thêm vào giỏ
 • Đèn tường 052

  Đèn tường 052

  440,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Gỗ, mica
  • Kích thước: 300mm
  • Loại bóng : LED
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Kèm bóng : Sản  phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chòn các loại bóng khác nhau
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  Thêm vào giỏ
 • Đèn tường 088Đèn tường 088

  Đèn tường 088

  440,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Gỗ, mica
  • Kích thước: 300mm
  • Loại bóng : LED
  • Không gian thích hợp : Phòng khách, phòng ngủ, quán cafe, khách sạn
  • Kèm bóng : Sản  phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chòn các loại bóng khác nhau
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  Đèn tường gốm 8892Đèn tường gốm 8892

  Đèn tường gốm 8892

  550,000 530,000
  • Bảo hành : 1 năm 
  • Số bóng đèn : 1
  • Nguồn : AC 220V
  • Chất liệu : Gỗ, gốm sứ
  • Loại đui : E27
  • Không gian thích hợp : Phòng ngủ, phòng khách, khách sạn, quán cafe
  • Loại bóng : LED Bulbs
  • Kèm bóng : Sản phẩm chưa kèm bóng, khách hàng có thể tùy chọn các loại bóng khác nhau
  • Màu sắc : Trắng
  • Diện tích phòng : 10-15m2
  • Chiết áp : 
  • Style: Traditional
  Thêm vào giỏ